هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
Baracus
Bronte
Bullseye
Fleetwood
Goron
Hermes
Hyrule
Kipling
Nash
Orwell
Rosie
Shakespeare
Shaw
Wilde