Drive Replacement (Planerad)
  • Prioritet - Hög
  • Gällande Server - Shaw
  • We will be taking the "Shaw" server down at 6am EST on the 25th September to replace a failed hard drive. Downtime should be around 30 - 60 mins.

     

  • Datum - 09/25/2018 06:00 - 09/24/2018 07:00
  • Senast Uppdaterad - 09/24/2018 16:11

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Upptid
Baracus
Bronte
Bullseye
Fleetwood
Goron
Hermes
Hyrule
Kipling
Nash
Shakespeare
Shaw
Wilde