Server Maintenance (Pågående)
  • Prioritet - Høy
  • Berører Server - Hyrule
  • We will shortly be taking the server "Hyrule" down for some maintenance as we are seeing some sporadic packet loss on the server. We need to perform a live OS test to see if the issue is server or network related. Downtime is expected to be around 30 minutes.

    Update: Server is back up and the datacentre are working on the sporadic packet loss issue

    Update: We are still working on a few niggling issues with the server, you may experience brief moments of downtime (usually 5 - 10 minutes) and we are also aware of the server throwing up cPanel license errors from time to time but we are working on bringing the server back to its usual stable self!

  • Dato - 06/14/2018 10:52
  • Sist oppdatert - 06/14/2018 15:00

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Oppetid
Baracus
Bronte
Bullseye
Fleetwood
Goron
Hermes
Hyrule
Kipling
Nash
Shakespeare
Shaw
Wilde